Zarządzanie szkoleniami

Nie będzie odkrywczym stwierdzenie, że profesjonalny menedżer to ekspert od zarządzania – zarządzania ludźmi, zarządzania czasem, zarządzania finansami etc. W rozwijającej się firmie niezwykle przydatne są także umiejętności z zakresu zarządzania szkoleniami. Skuteczna i dobrze dobrana strategia edukacyjna firmy pozwala jej systematycznie i płynnie rozwijać się, zapewniając stabilność zatrudnienia i zawsze wysoki poziom kadry pracowniczej. I właśnie do obowiązków menedżera należy planowanie strategii szkoleniowej dla przedsiębiorstwa. Szkolenie to odbywa się zazwyczaj w formie otwartej, by umożliwić menadżerom z różnych firm wymianę doświadczeń.

Oto główne aspekty, na które kładzie się nacisk na szkoleniu z zarządzania szkoleniami dla menedżerów:

  • poznanie i docenienie wartości szkoleń w procesie rozwoju przedsiębiorstwa,
  • poznanie zasad tworzenia strategii szkoleniowych o maksymalnej efektywności,
  • rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych firmy,
  • analiza ofert szkoleniowych różnych firm,
  • umiejętność podejmowania właściwych decyzji w zakresie doboru pracowników do danego szkolenia.

Skuteczna strategia szkoleniowa równoważna jest skutecznemu przeznaczeniu środków finansowych firmy na rozwój, jakim jest niewątpliwie edukacja kadr. Można by zatem stwierdzić, że jest to szkolenie finansowe, choć, rzecz jasna, nie w ścisłym sensie. Ponadto należy stwierdzić, że umiejętności zdobyte na szkoleniu z zarządzania szkoleniami przekładają się także na innego typu procesy zarządcze. Jest to niewątpliwie szkolenie niezwykle praktyczne, gdyż omawia się na nim mnóstwo przykładów, gdzie mamy do czynienia z wirtualną firmą, dla której zaplanować mamy odpowiedni plan szkoleniowy.