Antystresowe

Czas na parę słów na temat szkolenia „Jak radzić sobie ze stresem?”. Telefony, spotkania, projekty, dokumenty… czyli wciąż za dużo pracy, a za mało czasu. Na tym szkoleniu przedstawiane są praktyczne, możliwe do codziennego stosowania techniki, które zminimalizują stres wywołany nadmiarem obowiązków.

Obniżenie poziomu stresu skutkuje przede wszystkim naszym lepszym samopoczuciem, dobrym humorem i zapałem do dalszej pracy. Nie sposób nie wspomnieć także o błogosławiennym wpływie obniżania poziomu stresu na nasze zdrowie.

Do omawianego tematu należy podejść metodycznie. Szkolenie z radzenia sobie ze stresem dostarcza nam praktycznych umiejętności pomagających ów stres zredukować. Nabywamy na nim wiedzę dotyczącą:

  • zrozumienia istoty problemu stresu i jego wpływu na nasze życie, zdrowie i pracę,
  • umiejętnego planowania własnej pracy,
  • identyfikowania priorytetów,
  • technik współpracy z trudnymi ludźmi,
  • stosowania fizycznych i mentalnych technik redukujących poziom stresu,
  • stawiania sobie celów, które jesteśmy w stanie zrealizować.

Program szkolenia z walki ze stresem zawiera w swoich początkach sposoby rozpoznawania przyczyn powstawania stresu. Pomaga ono także poznać techniki służące indywidualnemu określeniu osobistych źródeł stresu.

To praktyczne szkolenie zwraca uwagę swoim uczestnikom na znaczenie pozytywnego podejścia do pracy. Pomaga ono niejednokrotnie ograniczyć poziom stresu, a także wyeliminować wiele przyczyn jego obecności w naszym życiu. Unikamy tym sposobem aktów sabotażu wobec samego siebie.

Na szkoleniu ze stresu zostają przedstawione także proste techniki relaksacyjne i ćwiczenia fizyczne, dzięki którym możemy odzyskać harmonię ducha i ciała i powrócić do stanu równowagi.