CZYM SĄ KOMPETENCJE?
To jest moja strona Autor: admin dnia 2012-10-27 – 11:27

Jednym ze zjawisk charakterystycznych dla współczesnego otoczenia biznesu jest profesjonalizacja oraz związane z tym wymaganie wysokiego poziomu kompetencji. Jednak termin kompetencji  jest bardzo wielowymiarowy i może odnosić się do różnych obszarów cech posiadanych przez jednostkę. Każdy z tych wymiarów jest ważny. Można mówić na przykład o kompetencjach organizacji lub też o poziomie indywidualnym kompetencji, czyli o kompetencjach realnie posiadanych przez pracownika. Zarządzanie kompetencjami stanowi podstawę całego systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

W dzisiejszych czasach mamy do czynienia ze zjawiskiem poszerzania się zakresu pojęciowego słowa kompetencja. Nie odnosi się ono już tylko i wyłącznie do pewnych uprawnień w działaniu, nadawanych odgórnie. Obecnie kompetencje to zestaw umiejętności, uzdolnień, predyspozycji, cech osobowości które determinują możliwość podjęcia się zadania. Samo zarządzanie kompetencjami nie obejmuje już działań zmierzających ku obsadzeniu poszczególnych osób na stanowiskach. Zarządzanie związane jest z uwzględnieniem wszystkich cech i aspektów każdego z pracowników tak aby mógł on działać w środowisku pracy najbardziej dla niego odpowiednim. Firmy starają się o stwarzanie jak najbardziej dogodnych warunków, pozwalających na rozwijanie indywidualnych predyspozycji  pracowników. Z prostego powodu. Zwiększa to ich efektywność działania, a od efektywności działania każdego z poszczególnych pracowników zależy działanie całej organizacji. Dbanie o rozwijanie się kompetencji zawodowych pracowników wpływa na zwiększanie się kapitału intelektualnego firmy. Kapitał intelektualny oznacza zbiór właściwości tkwiących w ludziach takich jak cechy osobowości, uzdolnienia czy umiejętności. Wszystkie te rzeczy mają swoją wartość, i mogą być źródłem przyszłych dochodów zarówno dla pracownika jak i dla całej organizacji.

W kontekście zarządzania indywidualnymi predyspozycjami zawodowymi należy wspomnieć o zarządzaniu kreatywnością oraz talentem. Jest to nowy trend i nowy sposób patrzenia na kwestię zarządzania. Rozróżnienie pomiędzy kompetencjami a talentem jest bardzo płynne. Najbliżej prawdy będzie stwierdzenie, że są to pojęcia wzajemnie uzupełniające się. Talent jest szczególną wartością, która pozwala organizacji znacznie powiększać wskaźniki kapitału intelektualnego firmy. Główna jego wartość tkwi w fakcie posiadania uzdolnień, których nie da się nauczyć. Są to predyspozycje, które wynikają z naturalnych umiejętności i nie da się za dużo zrobić w przypadku ich braku. Firmy dbają o tych najbardziej utalentowanych pracowników, poprzez stwarzanie im odpowiednich warunków pracy oraz dbając o ich indywidualny rozwój. W ten sposób maksymalnie wykorzystują potencjał, który znacznie wpływa na powiększanie się możliwości działania firmy na rynku.

Kategoria:  

Komentowanie wyłączone.