Dla Trenerów

Nieustanne pogłębianie swojej wiedzy to podstawowe zadanie każdego trenera. Systematyczne unowocześnianie prowadzonych przez siebie szkoleń, wzbogacanie ich o najnowsze wiadomości tematyczne czyni je coraz lepszymi, a co za tym idzie zwiększa zapotrzebowanie na nie.

Jak dobrać ćwiczenia praktyczne w taki sposób, by były zarówno interesujące, jak i pouczające? Jest to problem prawdopodobnie każdego trenera. Na takim szkoleniu, prowadzonym przez wybitnych specjalistów można nauczyć się odpowiednio obmyślać ćwiczenia, by jak najlepiej pasowały do tematu i kształtowały wymagane umiejętności.

Można ponadto poznać zasady kreowania efektywnego i skutecznego szkolenia, na których powinno się ono opierać, a także dowiedzieć się, jak dodać do niego więcej energii, by zaktywizować uczestników i wykorzystać podczas szkolenia ich potencjał. Przedstawione zostają także sposoby wykorzystywania multimediów w procesie szkoleniowym.

Oto główne elementy poruszane na szkoleniach dla trenerów:

  • rozpoznanie we własnej osobie cech, które możemy wykorzystać do skutecznego szkolenia innych,
  • odróżnienie sposobu, w jaki uczą się dzieci od sposobu, w jaki uczą się dorośli,
  • rozpoznawanie różnych sposobów zachowania u ludzi w celu dostosowania szkolenia do ich oczekiwań,
  • układanie praktycznych ćwiczeń,
  • poznanie metod aktywizacji uczestników szkolenia poprzez odejście od „wykładowej” formy szkolenia,
  • poznanie strategii trenera wobec trudnych szkolenia,
  • korzystanie z multimediów w celu uatrakcyjnienia, wzbogacenia i unowocześnienia szkolenia,
  • przejrzyste i jasne objaśnianie omawianych aspektów, unikanie stricte naukowego języka.

Szkolenie dla trenerów jest przede wszystkim doskonaleniem ich warsztatu. Wiadomo bowiem, że „diabeł tkwi w szczegółach” i to one właśnie zazwyczaj decydują o jego sukcesie bądź klęsce. Ważnym jest, by stosownie do potrzeb uczestników, ich charakterów, temperamentów i specyfiki zajmowanych przez nich stanowisk ustalać program i przebieg szkolenia, by uczynić je efektywnym, praktycznym i skutecznym.

W praktyce niezbędna okazuje się także umiejętność przygotowania odpowiednich materiałów, które można przekazać uczestnikom po zakończeniu szkolenia – bardzo liczy się ich jakość i poziom merytoryczny.