Jak działa komunikacja?
To jest moja strona Autor: admin dnia 2012-08-13 – 13:16

Umiejętności, które wchodzą w zakres zdolności komunikacyjnych są niezbędne do tego, aby skutecznie i efektywnie funkcjonować we współczesnej rzeczywistości, czyli aby osiągnąć sukces musisz nauczyć się dogadywać z ludźmi.
Jak pokazało badanie: “Efektywność zaczyna się od komunikacji wewnętrznej: przeprowadzone w 2017 roku, aż 71% wszystkich badanych pracowników stwierdziło, że firma nie odniesie sukcesu, nie podejmując otwartego i partnerskiego dialogu ze swoimi pracownikami. 

5 mocy komunikacji

1. Umiejętność efektywnej komunikacji jest królową wszystkich kompetencji społecznych, wciąż docenianą przez pracodawców. Jak mawiał Rockeffeler: “Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem”
2. Dobre relacje są gwarantem skuteczności. W pracy masz kontakt z szefami, ze współpracownikami i klientami. Aby osiągnąć cel – musisz nauczyć się dogadywać z ludźmi.
3. Dzięki umiejętności skutecznej komunikacji możesz przyczynić się do stworzenia lepszej atmosfery w firmie. Lepsze relacje ułatwiają pracę i sprawiają, że ludzie mają do siebie większe zaufanie.
4. Jako pracownik organizacji jesteś jej wizytówką. Czy wiesz, że utrata zatrudnienia w 70% wynika z niewystarczających umiejętności społecznych?
5. W pracy handlowca, managera czy kierownika skuteczna komunikacja interpersonalna jest kluczem do sukcesu, a ich wysoki poziom jest wręcz wymagany.

Na czym polega komunikacja?

Bardzo różne są style komunikowania się. Jest ich tak wiele jak wiele jest ludzi. Jednak schemat leżący u podstaw każdego procesu komunikacji jest w wielu przypadkach bardzo podobny. Opiera się on trzech fazach przekazywania komunikatu w relacji nadawca komunikatu – odbiorca komunikatu. Komunikacja w pierwszej fazie jest procesem kodowania komunikatu, to znaczy dobieraniem odpowiednich środków do przekazania informacji, jaką nadawca chce przekazać odbiorcy. Najczęściej chodzi tutaj o komunikację werbalną, to znaczy dobieranie odpowiednich słów oraz dostosowywanie ich do odbiorcy. Kolejna faza związana jest z odebraniem komunikatu przez odbiorcę. W tej fazie komunikacja oznacza, przełożenie przez odbiorcę otrzymanej informacji na swój własny język. To czy efekt procesu komunikacji będzie zadowalający dla obu stron zależy zarówno od nadawcy, który powinien dostosować formę komunikatu do odbiorcy, jak i od odbiorcy komunikatu, który powinien starać się dostosować się do kanałów komunikacyjnych nadawcy. Kolejną, ostatnią fazą komunikacji jest reakcja odbiorcy na otrzymaną informację. W tej fazie dowiadujemy się czy cały proces komunikacji można uznać za skuteczny. Skuteczna komunikacja ma miejsce wtedy, gdy komunikat dotarł do odbiorcy w formie zgodnej z intencjami nadawcy. W ostatniej fazie zamyka się też cykl komunikacji. Odbiorca komunikatu staje się jego nadawcą, natomiast nadawca odbiorcą. Jest to podstawowy schemat procesu komunikacji, który leży u podstaw każdej rozmowy, czy też różnego rodzaju komunikacji niewerbalnej. 

Umiejętności, które wspierają skuteczną komunikację

Trzeba też pamiętać, że skuteczna komunikacja wymaga pewnych umiejętności dodatkowych, do których zaliczyć można zdolność aktywnego słuchania, czy też umiejętność rzeczywistego wczucia się w sytuację odbiorcy. Umiejętności te stanowią podstawę dla dopasowania treści i formy komunikatu do odbiorcy, oraz zdolność do odczytywania faktycznych intencji nadawcy komunikatu.

źródło: https://berndson.pl/

Kategoria:  

Komentowanie wyłączone.