SIŁA KOMUNIKACJI
To jest moja strona Autor: admin dnia 2012-07-27 – 15:11

Komunikacja jest procesem nieustannym. Cały czas w jakiś sposób komunikujemy się z otoczeniem, przekazując różnego rodzaju informacje. Niezależnie od tego, czy komunikacja jest procesem werbalnym, to znaczy opartym na informacjach przekazywanych słownie, czy też jest to proces niewerbalny, związany z mową ciała, gestami, mimiką twarzy, komunikacja odbywa się w sposób ciągły. Ważne jest to, że jest to proces nieustanny, od którego uzależnione są wszelkie nawiązywane przez nas relacje. Z tego względu komunikacja stanowi najistotniejszy budulec różnorodnych relacji interpersonalnych. Od dobrej lub złej komunikacji bardzo wiele zależy. Dotyczy to również skuteczności działania wśród ludzi. Okazuje się, że wiele nieporozumień wynika właśnie ze złej komunikacji. Wiele problemów, czy też różnorodnych konfliktów dałoby się uniknąć gdyby nie mierny poziom umiejętności komunikacyjnych. Jak już zostało powiedziane komunikacja jest procesem nieustannym. Od niej więc, zależy efektywność działania na każdym etapie naszego życia. Na tym też polega siła komunikacji. Dobrze przeprowadzony proces komunikacji, niekoniecznie za pomocą słów, jest najlepszą metodą osiągania celów.

Aby zrozumieć istotę komunikacji, warto odnieść się do podstawowego schematu, mechanizmu komunikacyjnego, który leży u podłoża każdej rozmowy, każdego procesu komunikacyjnego. Schemat ten odnosi się do relacji: nadawca komunikatu – odbiorca komunikatu. Wokół tych elementów zbudowana jest struktura procesu komunikacji. Pierwszym etapem jest więc proces kodowania informacji, jaką nadawca chce przekazać odbiorcy. W tym momencie nadawca dobiera słowa jakie zostaną użyte, oraz decyduje się na gesty. Oczywiście komunikacja z reguły jest czymś bardzo spontanicznym. Nie zastanawiamy się aż tak dokładnie nad każdym z tych elementów. Stąd też tak łatwo o różnego rodzaju nieporozumienia komunikacyjne. Kolejnym etapem jest odkodowanie komunikatu przez odbiorcę. Odkodowanie oznacza przesianie komunikatu przez receptory odbiorcy, który analizuje odebraną informację z własnego punktu widzenia. Ostatnim etapem procesu komunikacji jest reakcja odbiorcy na komunikat nadawcy. Na tym etapie można zorientować się czy cały proces komunikacji można zakwalifikować do skutecznych. O skutecznej komunikacji można mówić wtedy gdy informacja przekazywana przez nadawcę dotarła do odbiorcy w formie niezmienionej, to znaczy zgodnej z intencjami nadawcy.
Komunikacja wbrew pozorom jest procesem bardzo skomplikowanym. W literaturze przedmiotu występują liczne przeszkody, które uniemożliwiają efektywną komunikację. Sam mechanizm komunikacji wymaga uwzględnienia licznych czynników oraz posiadania wysokiego poziomu umiejętności interpersonalnych, które pozwalają komunikować się efektywnie.

Kategoria:  

Komentowanie wyłączone.