Komunikacja w sprzedaży
To jest moja strona Autor: admin dnia 2012-06-12 – 12:54

Serdecznie polecamy Państwa uwadze szkolenie:

Podstawy sprzedaży

Program poniżej:

1. Stwórz sobie możliwości i poznaj rynek, na którym pracujesz.

 • wymagania, jakie stawia przed handlowcem dzisiejszy rynek. Szanse i zagrożenia – ćwiczenie „Na jakim wózku jedziemy”.
 • sztuka czy rzemiosło – charakterystyka „supersprzedawcy”.
 • kim jestem jako handlowiec -Twoja osobista analiza SWOT.

2. Rola entuzjazmu i zaangażowania w pracy handlowca.

 • pasja i motywacja jako główne determinanty sukcesu – jak jeszcze bardziej wzmacniać w sobie entuzjazm?
 • doskonalenie umiejętności stawiania sobie celów. Metody realizacji celu SMART
 • strategia sukcesu – analiza etapów osiągania sukcesu – newralgiczne momenty w procesie osiągania celu.
 • wizualizacja i nastawienie jako klucz do sukcesu – ćwiczenia z wizualizacją.

3. Planowanie i przygotowanie do sprzedaży.

 • organizacja pracy własnej i planowanie wyniku. Przypomnienie podstawowych zasad dotyczących planowania i organizacji czasu pracy – Macierz Eisenhower’a – ćwiczenie – koło czasu: stan aktualny i pożądany w mojej pracy.
 • jak na podstawie posiadanej bazy uaktywnić klientów i dotarzeć do grup docelowych.
 • prospecting – czyli gdzie szukać klienta.
 • zarządzanie bazą danych.

4. Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej w porozumiewaniu się. Dziesięć grup komunikatów niewerbalnych.

 • kreowanie wizerunku i pierwsze wrażenie. Dyskusja moderowana.
 • mowa ciała kluczem do porozumienia obydwu stron analiza i przećwiczenie najważniejszych elementów mowy ciała (przywitanie, postawa, gesty, mimika…)
 • rola naszej mowy. Ton głosu, tempo, głośność , intonacja i ich rola w odbiorze przez rozmówcę.
 • poznanie nastrojów klienta i znaczenie dostrojenia – ćwiczenia w parach mające na celu nabycie umiejętności dostrojenia do rozmówcy.
 • aktywne słuchanie

5. Kto jest kim czyli typologia klientów i argumentacja sprzedażowa.

 • twój osobisty styl porozumiewania się z ludźmi – systemy reprezentacji.
 • jak handlować z wzrokowcem, kinestetykiem i słuchowcem
 • przemawiaj do klienta jego językiem.
 • poznaj styl myślenia i podejmowania decyzji klienta – metaprogramy.
 • jak posługiwać się słowami kluczami zgodnie z rozpoznaną typologią klienta.

Więcej informacji na stronie:

Kategoria:  

Komentowanie wyłączone.