NA CZYM POLEGA RÓŻNICA POMIĘDZY SZKOLENIEM A COACHINGIEM?
To jest moja strona Autor: admin dnia 2012-04-10 – 14:44

Bardzo często zadawanym pytaniem jest dlaczego uważa się, że efektywność coachingu jest większa niż przeciętnego szkolenia. Na czym dokładnie polega różnica pomiędzy jednym i drugim oraz w jakich okolicznościach zdecydować się na którąś z tych opcji.

Różnica pomiędzy szkoleniem a coachingiem związana jest z różnym podejściem do metod nauczania, jak również z aspektem przyswajania wiedzy przez osoby dorosłe. Szkolenia w najogólniejszym ujęciu są formą wykładów, które mają na celu przekazanie odpowiedniej ilości informacji. Programy szkoleń koncentrują się na wykorzystywaniu zdolności poznawczych uczestników, przez co zwiększają się ich umiejętności oraz kompetencje zawodowe. Szkolenia z reguły opierają się na dyrektywnym stylu prowadzenia zajęć. Oznacza to, że uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami rozwiązywania określonych problemów, ze sposobami uczenia się danych umiejętności w zależności od tematyki szkolenia. Rzadko jednak w ramach programu szkolenia można pozwolić sobie na całkowicie indywidualne podejście do uczestników. Przeszkodą są liczne grupy oraz różnorodność postaw prezentowanych przez każdego z uczestników szkolenia. W związku z tym osoby będące na szkoleniu mają okazję dowiedzieć się czegoś więcej, jednak poprzez bierne przyswojenie wiedzy i umiejętności prezentowanych przez trenera. Oczywiście obecnie na rynku funkcjonują firmy szkoleniowe, które maksymalnie starają się uelastycznić programy szkoleń w taki sposób aby każdy z uczestników miał okazję interaktywnie uczestniczyć w procesie zdobywania informacji. Są to firmy szkoleniowe na które rzeczywiście warto zwrócić uwagę.

Coaching natomiast ma tą zaletę, że jest oparty na aktywnym uczestnictwie osoby coachowanej w proces przyswajania wiedzy. Wprawdzie istnieją formy coachingu, które w dużym stopniu opierają się, tak jak szkolenia, na stylu dyrektywnym. Jednak w przypadku coachingu negatywne skutki takiego podejścia minimalizowane są przez indywidualną pracę trenera z osobą coachowaną. Zasadnicza różnica pomiędzy szkoleniem a coachingiem polega na tym, że podczas szkolenia wiedza jest prezentowana uczestnikom. Coaching ma natomiast na celu wydobycie określonych umiejętności od osoby coachowanej. W przypadku coachingu współpraca pomiędzy trenerem a osobą uczestniczącą w coachingu opiera się na równorzędnych zasadach i dąży do samodzielnego znalezienia rozwiązania dla obranych przez siebie celów. Proces coachingu związany jest z dłuższym okresem czasu, cyklem spotkań trenera z osobą coachowaną podczas których trener aktywnie wywiera wpływ na zmianę postaw, zachowania, czy też sposobów reagowania podopiecznego w różnych sytuacjach. Ponieważ coaching opiera się na podejściu indywidualnym w związku z tym zakres podnoszenia kompetencji dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczestników. Dodatkowym aspektem coachingu jest to, że często obejmowane są nim osoby które już nabyły odpowiedni zakres materiału na przykład poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach. Rolą coacha w takiej sytuacji jest ułatwienie tym osobom wdrożenie wiedzy, którą już posiadają, w życie poprzez dostosowanie tego zakresu umiejętności do ich własnej indywidualnej osobowości. Coaching jest formą wsparcia osobistej ścieżki rozwoju osoby coachowanej. Ma na celu nie tylko podniesienie kompetencji zawodowych ale również pomóc w życiu osobistym. Pozwala to takiej osobie na zwiększenie standardu swojego życia oraz stopniowe osiąganie świadomości odnośnie swoich indywidualnych potrzeb i celów.

Kategoria:  

Komentowanie wyłączone.