ODKRYJ SWÓJ TALENT
To jest moja strona Autor: admin dnia 2011-12-27 – 13:28

W kontekście zawodowym talent oznacza pewną cechę pracownika, która pozwala na lepsze i bardziej sprawne działanie w określonych dziedzinach. Nie jest to więc coś co można by identyfikować z pewną ponadprzeciętnością, chociaż oczywiście takie sytuacje się zdarzają. To co jest ważne to pewien zakres umiejętności powiązanych z naturalnymi predyspozycjami pracownika, zdolnościami które wynikają z jego indywidualnych, wrodzonych umiejętności. Obecnie właśnie tego typu zdolności są w centrum zainteresowania firm. To one pozwalają na powiększanie przez firmy ich kapitału intelektualnego, a co za tym idzie mobilności przedsiębiorstwa oraz osiągania przez niego przewagi konkurencyjnej. Dlatego organizacje poszukują ludzi, którzy znają swoje możliwości oraz wiedzą jakiego typu umiejętności mogą pokrywać się z zakresem kompetencji wymaganych do realizowania przez firmy celów i założeń strategicznych.

Paradoksalnie proces dochodzenia do wiedzy odnośnie indywidualnych umiejętności wcale nie jest rzeczą prostą. Okazuje się, że ludzie często nie zdają sobie sprawy z tkwiącego w nich samych potencjału. Nie wiedzą również, że często umiejętności związane z ich indywidualnymi zainteresowaniami można spokojnie wykorzystać w pracy i że może to stanowić ogromny atut w sytuacjach zawodowych. Często nie dostrzega się talentu w takich zdolnościach jak na przykład umiejętności interpersonalne czy fantastyczne zdolności komunikacyjne. Przyjmuje się je za pewnik, sądząc, że nie jest to wcale coś wyjątkowego.

Świadomość tego co się wie, jak również swoich możliwości jest bardzo istotnym elementem kompetencji zawodowych. Pracownicy posiadający pewność co do zakresu swoich kompetencji działają w obszarach, o których wiedzą, że mogą działać efektywnie. Dzięki temu odpowiedzialnie kierują oni procesem rozwijania tych umiejętności, które pozostają w zasięgu ich możliwości. W dzisiejszych czasach kładzie się nacisk na aspekt profesjonalizacji. Oznacza to między innymi zawężanie obszaru wiedzy oraz zakresu umiejętności do sfer w których można działać z dużą pewnością siebie. Oczywiście nie jest to związane z ograniczaniem się, tylko z poszerzaniem zakresu tych zdolności, które mogą dać dobre efekty w przyszłości.

Proces odkrywania swoich ukrytych talentów związany jest z nieustannym konfrontowaniem własnych możliwości w rzeczywistych sytuacjach biznesowych. Jest to również jedna ze strategii zarządzania kapitałem ludzkim. Pozwala się pracownikom samodzielnie funkcjonować przy bardzo różnorodnych zadaniach czy projektach.  W ten sposób można osiągnąć względną pewność co do potencjału jakim dysponuje pracownik oraz jakie są jego możliwości odnośnie rozwoju jego indywidualnych predyspozycji i umiejętności.

Kategoria:  

Komentowanie wyłączone.