JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ SKUTECZNIE?
To jest moja strona Autor: admin dnia 2011-11-21 – 12:16

Efektywna komunikacja jest niezwykle ważnym elementem, pomagającym i wspierającym funkcjonowanie we współczesnym świecie. Okazuje się jednak, że bardzo trudno o faktycznie dobre wzajemne zrozumienie. Wiele nieporozumień wynika właśnie ze złej komunikacji, z nieumiejętności przekazywania, formułowania komunikatów jak również z niezdolności ich odbierania.

CO ZAKŁÓCA KOMUNIKACJĘ?
Zrozumienie istoty komunikacji, pozwala na świadome komunikowanie się, dostosowywanie technik komunikacyjnych do celu jaki chce się przez proces komunikacji osiągnąć. Zwiększa się wtedy efektywność komunikacji oraz jakość nawiązywanych relacji interpersonalnych. Przede wszystkim trzeba pamiętać o różnego rodzaju barierach komunikacyjnych, które obniżają poziom skuteczności komunikacji, lub też całkowicie ją uniemożliwiają. 

BRAK EMPATII
Niemożność wczucia się w sytuację osoby z którą się komunikujemy, uniemożliwia dobór odpowiednich mechanizmów i technik komunikacyjnych. Nadawanie komunikatu zawsze powinno opierać się na obustronnym zrozumieniu, związanym z takim formułowaniu przekazywanych informacji, aby były one czytelne i jasne dla odbiorcy.

RÓŻNICE KULTUROWE
Inną, bardzo częstą barierą komunikacyjną są różnice kulturowe. Brak zrozumienia, związany ze sposobem myślenia, hierarchią wartości oraz sposobem odbierania rzeczywistości powoduje, że przekazywana informacja może trafiać w próżnię. Konieczne jest więc posiadania odpowiedniego zasobu wiedzy dotyczącej kultury, oraz wartości życiowych osoby, z którą się komunikujemy. W ten sposób można uniknąć niechcianych nieporozumień.

BARIERY PERCEPCYJNE
Inną ciekawą barierą komunikacyjną są bariery percepcyjne. Komunikacja utrudniona jest wskutek na przykład niewyraźnej artykulacji czy też zbyt szybkiego mówienia. Również takie elementy trzeba brać pod uwagę, przy skutecznej komunikacji.

SAMOPOCZUCIE
Bardzo ważną, chociaż często pomijaną, barierą komunikacyjną jest samopoczucie zarówno nadawcy jak i odbiorcy komunikatu. Jest to bardzo istotny element. Od niego uzależnione jest nastawienie w stosunku do całego procesu komunikacji, oraz sposób postrzegania zjawisk czy przyjmowanych informacji.

Wymienione elementy są filtrami, przez które przechodzi komunikat. Od nich zależy w jakiej formie komunikat dotrze do odbiorcy oraz w jakim stopniu cały proces komunikacji będzie skuteczny.

JAK ZADBAĆ O SKUTECZNĄ KOMUNIKACJĘ?
Komunikacja traktowana jest intuicyjnie, komunikujemy się nie zastanawiając się nad przebiegiem tego procesu. Tymczasem właściwe zrozumienie mechanizmów leżących u podłoża każdej rozmowy, każdego procesu komunikacyjnego, usprawnia komunikację i pozwala na lepsze i efektywniejsze działanie.
Szkolenie warsztatowe BERNDSON z obszaru komunikacji interpersonalnej wyposaża uczestników w skuteczne narzędzia, dzięki którym mogą budować korzystne relacje w zespole, lepiej radzić sobie z presją i manipulacją, skutecznie przekazywać informacje trudne i niepopularne.
Więcej informacji na temat szkolenia znajdziesz na: https://berndson.pl/umiejetnosci-osobiste/skuteczna-komunikacja-interpersonalnaKategoria:  

Komentowanie wyłączone.