EXECUTIVE COACHING CZYLI DBANIE O OSOBOWOŚĆ W BIZNESIE
To jest moja strona Autor: admin dnia 2011-10-10 – 10:12

Executive coaching dla najwyższej kadry zarządzającej firmami służy bogaceniu się osobowości osób odpowiedzialnych za strategiczne decyzje w firmie. U podłoża tego podejścia leży przekonanie, że od różnorodności osobowości współtworzących razem działalność firmy zależy jej funkcjonowanie zarówno na zewnątrz jak i w kontekście tworzenia unikalnej kultury organizacyjnej firmy. To ludzie tworzący firmę decydują o jej wyjątkowości oraz o tym na ile dobrze firma jest w stanie radzić sobie w zmieniających się warunkach rynkowych. Oparte jest to na logice myślenia zakładającej, że cała wiedza i doświadczenie firm w dzisiejszych warunkach są ogólnie dostępne. Finanse czy technologie można zdobyć. Natomiast to co rzutuje na całościową sprawność firmy na rynku, to od czego zależy jej mobilność oraz efektywność działania, związane jest z osobowością osób które w sposób bezpośredni wpływają na kierowanie firmą. Dlatego tak ważne jest odpowiednie wsparcie dla osób chcących rozwijać swoje indywidualne predyspozycje, a przez to dodawać działalności firmy kolejne możliwości.

Pomimo oczywistości faktu, że osoby będące na stanowiskach kierowniczych również potrzebują stymulanta rozwoju, nadal pomijane są one przy konstruowaniu polityki szkoleniowej. A jest ogromne pole do popisu jeżeli chodzi o zwiększenie spectrum działania ich potencjału. Trzeba tylko wiedzieć jak i gdzie zaktywować odpowiednie elementy. W tym bardzo pomocny jest executive coaching. Najczęściej dotyczy on szeroko pojętych umiejętności kierowniczych, wspomagania umiejętności kluczowych przy zarządzaniu ludźmi, delegowaniu zadań, czy budowaniu relacji z podwładnymi. Jednak tak naprawdę executive coaching to nie tylko proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Coaching jako taki opiera się na cyklu rozmów coacha z osobą biorącą udział w procesie coachingu i zadaniem coacha wcale nie jest uczenie podopiecznego nowych umiejętności. Ma on poprzez odpowiedni dobór metod i narzędzi mu dostępnych jak najlepiej dotrzeć do podopiecznego i pomóc mu w samodzielnym wyciągnięciu wniosków potrzebnych do dokonania zmian. Jest to aktywna analiza charakteru i osobowości podopiecznego, dokonywana przy pomocy coacha przez samego podopiecznego. To on jest autorem ostatecznych wniosków i rezultatów. Dzięki temu efekty coachingu są nie tylko trwalsze, ale zmiany które zachodzą wskutek takiej analizy dają pozytywne rezultaty nie tylko w życiu zawodowym ale i prywatnym. Coaching taki bardzo często zahacza o elementy komunikacji interpersonalnej, analizę zachowania oraz sposobów reagowania podopiecznego w relacjach międzyludzkich. Przy konstruktywnym wprowadzeniu zmian znacznie poprawia się jakość relacji w jakie wchodzi potem podopieczny, bo posiada on wiedzę potrzebną do samodzielnego kierowania nimi. Executive coaching jest więc procesem pozwalającym lepiej zrozumieć siebie, dzięki czemu lepsza jest efektywność bo działania które są realizowane w pełni odpowiadają potrzebom oraz naturalnym predyspozycjom. Executive coaching skierowany jest do kadry kierowniczej, więc zasadniczym celem tego coachingu jest wykształcenie cech związanych z szeroko pojętym przywództwem. Dzięki coachingowi kierownicy uzyskują narzędzia pozwalające im na zwiększenie się ich oddziaływania na podwładnych. Poprawiają się ich relacje z podwładnymi, lepiej radzą sobie z delegowaniem zadań odpowiednim osobom. Wszystko to są rzeczy bardzo istotne dla sprawnego działania firmy na rynku.

Kategoria:  

Komentowanie wyłączone.