NA CZYM POLEGAJĄ TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU?
To jest moja strona Autor: admin dnia 2011-03-12 – 12:26

Wywieranie wpływu jest w ostatnim czasie coraz bardziej popularną dziedziną. Wywieranie wpływu odnosi się do reguł, które rządzą ludzkim zachowaniem. Fundamentem jest tutaj traktowanie człowieka jako istoty społecznej. Oznacza to, że wskutek różnorodnych interakcji z otoczeniem jest on zarówno odbiorcą jak i nadawcą wpływu. W każdej chwili, kiedy komunikujemy się z innymi ludźmi jesteśmy poddawani ich wpływowi oraz sami wpływamy na innych. Wywieranie wpływu może mieć zarówno wydźwięk pozytywny (np. oddziaływanie przeciwko nałogom) lub negatywny. Wywieranie wpływu częściej kojarzone jest z jego negatywnym oddziaływaniem, to znaczy z działaniami nieetycznymi, które mają na celu osiągnięcie jakiejś korzyści kosztem drugiej osoby. Nie ulega jednak wątpliwości fakt, że wywieranie wpływu jest obecnie dziedziną wszechobecną. Od sposobów ułożenia towarów na półkach w supermarkecie, przez reklamę, po zwykłe ludzkie interakcje. Wszędzie spotykamy się z próbami wywierania wpływu. Bardzo często jest to działanie intuicyjne, nie oparte na konkretnej wiedzy z dziedziny wywierania wpływu. Przeważnie jednak są to działania celowe mające wywołać określone skutki. Z tego względu warto zapoznać się chociaż z podstawami technik wywierania wpływu. Pozwoli to na zrozumienie na czym polega funkcjonowanie w obecnym bardzo skomplikowanym świecie oraz w jaki sposób bronić się przed nieustanną manipulacją mediów i reklamy oraz innych ludzi. Nie należy oczywiście popadać w paranoję i doszukiwać się wszędzie manipulacji, a w intencjach innych osób chęci wykorzystania nas i wpływania na nasze zachowanie. Jednak zdarzają się okoliczności, w których zdolność odróżniania takich sytuacji bardzo się przydaje. Świadomość związana z regułami które rządzą ludzkim zachowaniem pozwala na lepsze orientowanie się w skomplikowanych interakcjach międzyludzkich. Trzeba też pamiętać, że wywieranie wpływu nie zawsze związane jest z manipulacją. Coraz bardziej popularną techniką wywierania wpływu jest perswazja, która jest po prostu sposobem argumentacji, pozwalającym na wpłynięcie na postawę drugiej osoby. Wywieranie wpływu jest również bardzo istotnym elementem tak wyspecjalizowanej dziedziny jaką są negocjacje. Wywieranie wpływu jest fundamentem technik negocjacyjnych, które podobnie jak wywieranie wpływu odnoszą się do reguł, które rządzą ludzkim zachowaniem. Na koniec warto przytoczyć te podstawowe reguły, które pojawiają się w kontekście wywierania wpływu. Są to przede wszystkim takie reguły jak reguła wzajemności, reguła dowodu społecznego, niedostępności, lubienia i sympatii, reguła posłuszeństwa wobec autorytetu, zasada kontrastu i inne. Warto bliżej zapoznać się z mechanizmami działania poszczególnych technik. Jest to klucz do zrozumienia na czym rzeczywiście polega wywieranie wpływu na innych.

Kategoria:  

Komentowanie wyłączone.