NA CZYM POLEGA ZARZĄDZANIE PROCESEM TWÓRCZYM W ORGANIZACJI?
To jest moja strona Autor: admin dnia 11-09-2012 – 14:11

Aby móc odpowiedzieć sobie na zadane powyżej pytanie, trzeba najpierw zdefiniować przedmiot rozważań, czyli w tym przypadku kreatywność. Kreatywność nie jest niczym stałym. Nie jest stanem umysłu, który charakteryzowałby się stałymi parametrami odróżniającymi stan kreatywności od stanu jej braku. Wręcz przeciwnie. Kreatywność jest procesem, umiejętnością rozwiązywania problemów oraz generowania nowatorskich pomysłów w celu zaspokojenia potrzeb. Innymi słowy kreatywność jest procesem celowego wytwarzania innowacji. Nie da się przewidzieć twórczych zachowań jednostek. W związku z tym, że kreatywność jest czymś czym nie da się za bardzo sterować, ani przewidzieć jej efektów ciężko jest w przypadku procesu twórczego mówić o zarządzaniu. Termin zarządzanie procesem twórczym w organizacji jest dużym uproszczeniem, pozwalającym na jaśniejsze przedstawienie zagadnienia.

Zarządzanie procesem twórczym w organizacji odnosi się do sposobów zarządzania, które stwarzają odpowiednie warunki wspomagające twórcze zachowania. Współczesne zarządzanie opracowało metody pozwalające na świadome sterowanie procesami obowiązującymi w organizacji, które poprzez uwzględnienie indywidualnych predyspozycji pracowniczych pomagają w stymulowaniu kreatywności u pracowników. U podstaw tego podejścia leży wiedza dotycząca tego, czym jest kreatywność oraz w jaki sposób współpracować z ludźmi aby osiągnąć jak największy poziom twórczego zachowania. Przykładem może być tutaj powszechne przekonanie, że im większa wiedza tym większa kreatywność. Otóż paradoksalnie nie zawsze wiedza i kreatywność idą ze sobą w parze. Twórczość tylko do pewnego momentu związana jest z umiejętnością przyswajania wiedzy, czy nawet z inteligencją. Wiedza może zaćmić kreatywne myślenie poprzez wchodzenie w schematy myślowe. Z drugiej jednak strony duża wiedza pozwala na większą racjonalizację tematu oraz dostrzeganie pewnych elementów, które dla nowicjusza są niewidoczne. Innym mitem dotyczącym kreatywności jest przekonanie o tym, że jest to proces który zachodzi w samotności. Jednak okazuje się, że w kontekście zawodowym najskuteczniejsze mechanizmy stymulujące kreatywność związane są z podejściem grupowym. Najważniejsze zadania czy problemy, przed którymi stoi organizacja zazwyczaj powierza się grupom twórczym, które wspólnie dążą do opracowania najlepszego rozwiązania. „Burze mózgów”, czyli spotkania mające na celu wygenerowania jak największej ilości pomysłów oraz przesianie ich przez siatkę możliwości organizacji, są bardzo często stosowaną metodą. Grupy często mogą osiągnąć lepsze wyniki niż działające samodzielnie jednostki gdyż wkładają w cały proces większą sumę kompetencji, wiedzy oraz energii. Dodatkowo aby zwiększyć jeszcze bardziej efektywność pracy grup twórczych właściwie rozkłada się kompozycję sposobów pracy oraz umiejętności merytorycznych. Zasadniczo dba się o zróżnicowanie stylów myślenia, oraz poziom doświadczenia. Dzięki temu różnice w sposobie widzenia tematu pozwalają na tarcie pomiędzy jednostkami i generowanie większej ilości pomysłów.

Dbałość o twórcze jednostki w organizacji polega na uwzględnianiu przez osoby zarządzające indywidualnych potrzeb każdego z pracowników dotyczących chociażby warunków pracy. W ten sposób, tworząc komfortowe warunki można spodziewać się, że będą oni działać bardziej efektywnie i z większym zaangażowaniem rozwiązywać swoje codzienne problemy zawodowe.

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.